Projekt „školství“ na adrese www.skolstvi.cz poskytuje aktualizovaný seznam všech škol v ČR včetně jejich adres a ostatních kontaktů a umožňuje registraci žáků těchto škol a jejich tříd. Projekt tak nahrazuje zrušený projekt „spolužáci“ na adrese www.mojispoluzaci.cz, navíc v mnohem širší míře a s více službami. Webové stránky navíc splňují pravidla přístupného webu pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb. Umožňuje vytvořit zdarma prezentaci školy včetně fotografií a všech informací o škole. Škola na své stránce může zveřejňovat pořádané akce, jako jsou dny otevřených dveří, přijímací zkoušky a další, včetně zveřejňování článků a diskuse.

U každé školy je možno registrovat aktivní nebo absolventské třídy, které jsou pak snadno u školy dohledatelné a jsou propojeny s její stránkou. Každá třída umožňuje registraci žáků třídy. Každá třída má svoji „zeď“ možnost vkládání příspěvků a diskusi pod nimi, vkládání fotografií, zveřejňování akcí třídy včetně srazů. Žákům a studentům projekt umožňuje vytvoření stránky třídy během pár minut. Je možná zakládat i zájmové skupiny, například sportovní kluby škol a podobně. Výhodou projektu je, že uživatel nalezne všechny školy, jejich třídy včetně žáků či studentů na jednom místě snadno a rychle podle zadaných kritérií. Oba projekty budeme dále rozvíjet o další služby, na které jste zvyklí u některých sociálních sítí.

Web respektuje všechny platné normy pro jeho provoz, včetně GDPR. Budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat s návrhy dalších služeb, které byste si na webu přáli a s vašimi připomínkami k webu. Budeme rádi, pokud nám pomůžete s propagací našich webů a budete je šířit mezi své známé například na sociálních sítí tak, aby web obsahoval co nejvíce škol s aktuálními informacemi, jejich třídami a žáky či studenty.

JUDr. Jitka Malá, jednatelka

Školství s.r.o.
IČ: 08882002
se sídlem: Vítkova 247/7
186 00 Praha 8 – Karlín
zapsaná 23. ledna 2020 pod spisovou značkou C 326925 vedená u Městského soudu v Praze