Váš profil

Tlačítkem "Upravit" na stránce vašeho profilu můžete upravit svůj osobní profil a doplňující informace.

Tlačítkem "Propojení" přejdete do správy propojení, kde jsou uvedeni uživatelé, se kterými jste ve spojení. Nebo čekáte potvrzení žádosti o propojení.

Horní lišta v profilu a její funkce

Zasílání zpráv

Zprávu jinému uživateli můžete odeslat kliknutím na ikonku otevřené poštovní obálky v pravém horním rohu svého profilu. Zprávu jinému uživateli můžete odeslat také z jeho profilové stránky.

  1. Běžte na profilovou stránku uživatele, kterému chcete zaslat zprávu
  2. Klikněte na tlačítko "Zprávy" nad profilovým obrázkem.
  3. Vyberte, zda chcete uživateli poslat soukromou zprávu, nebo email.
  4. Napište zprávu.
  5. Klikněte na tlačítko "Odeslat zprávu"

Jakmile konverzaci s uživatelem smažete, nelze ji obnovit. Vlákno konverzace bude smazáno jen z vaší schránky zpráv, nikoliv ze schránky příjemce.

 

Profil jiného uživatele - Žádost o propojení

Tlačítkem "Zobrazit" můžete zablokovat uživatele, aby si nemohl zobrazit váš profil, a komunikovat s vámi. Uživatel se pak zobrazí ve vašem seznamu blokovaných. Zablokovaný uživatel nebude o vaší akci informován. Když uživatele odblokujete, budete muset počkat 24 hodin, než ho budete moci znovu zablokovat.

Tlačítkem "Moderovat" můžete Správci webu nahlásit a popsat nevhodné chování uživatele. Nahlášený uživatel nebude o vaší akci informován.

Tlačítkem "Propojení" můžete požádat o propojení s uživatelem na webu Školství.cz a přidat si jej do přátel. Doplňte žádost o propojení přidáním zprávy uživateli. Tato zpráva bude automaticky připojena k vaší žádosti.

Profil horní lišta