Záložka "Obrázky" v profilu třídy umožňuje spolužákům nahrát své obrázky a sdílet je s ostatními spolužáky ve třídě. 

Seznam obrázků ve třídě

Nahrávané obrázky musí být typu jpg, jpeg, gif, png. Velikost obrázku by neměla překročit 1 MB.

Nahrát nový obrázek do třídy