Školství.cz a SpolužáciŠkolství.cz

Chcete pracovat blízko svého domova? Jednoduše jednou klikněte a ihned se vám zobrazí aktuální volná místa z blízkého okolí.

Rychle najít práci v okolí

Olomoucký kraj - Olomouc

Přidáno: 27. 04. 2022
Aktualizováno: 27. 04. 2022

Pracovní pozice Referent/ka vodního hospodářství oddělení vodního hospodářství na odboru životního prostředí a zemědělství

Místo výkonu práce Jeremenkova 1191 / 40a
Hodolany
77900 Olomouc
Okres: Olomouc
Požadovaný stupeň vzdělání VŠ Magisterské
Mzda 22 980
Počet volných míst 1
Doba trvání / zahájení práce Od 01. 06. 2022
Co říká Olomoucký kraj o pozici Formulář přihlášky do výběrového řízení naleznete na: https://udeska.olkraj.cz/dokument?ude?KUOL0B4CUJOT-0 charakteristika vykonávané práce: výkon státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy v působnosti kraje Požadavky: dosažené vzdělání VŠ obor vzdělání vodní hospodářství výhodou znalosti oboru vodní hospodářství, vodovody a kanalizace, správní řád, zákon o krajích zvláštní odborná způsobilost pro výkon správních činností ve vodním hospodářství výhodou praxe ve veřejné správě výhodou praxe v oboru v posledních 5 letech výhodou jazykové znalostí cizí jazyk (angličtina, němčina nebo francouzština) výhodou další požadované dovednosti: uživatelská znalost PC (MS Office) ŘP sk. B samostatnost komunikativnost smysl pro týmovou práci schopnost analyticky a koncepčně myslet Přihlášky v zalepené obálce s označením "NEOTVÍRAT - výběrové řízení na místo: referent vodního hospodářství oddělení vodního hospodářství na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje" doručte na adresu: Krajský úřad Olomouckého kraje Personální útvar Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc nebo předejte v podatelně úřadu, nejpozději do 20. 5. 2022 do 12:00 hodin. Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve. Náležitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní spojení (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis. V přihlášce je nutné uvést, že uchazeč splňuje požadavky uvedené v podmínkách výběrového řízení na dané místo v členění dle tabulky (např. znalost práce s výpočetní technikou-v jakých programech, praxe ve státní správě nebo samosprávě od … do … u organizace .. název, popř. reference sdělí .. jméno, příjmení, kontakt). K přihlášce připojte: Životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností (zaměřit se na informace ve vztahu k požadovaným dovednostem). Originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, je nutné doložit bezúhonnost čestným prohlášením. Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo. O ukončení výběrového řízení budou uchazeči informováni mailem. Po ukončení výběrového řízení si lze osobní materiály uchazeče osobně vyzvednout po domluvě u Ing. Eleny Šimkové (kancelář č. 716/7NP, tel.: 585 508 808, e.simkova@olkraj.cz), a to do konce kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou všechny osobní materiály archivovány a skartovány dle platných právních předpisů.
Směnnost Jednosměnný provoz
Adresa pro kontakt Olomoucký kraj
Jeremenkova 1191 / 40a
Hodolany
77900 Olomouc
Kontaktní osoba Mgr. Olga Fidrová MBA

Místo výkonu práce na mapě

Jeremenkova 1191/40a, 77900 Olomouc - Hodolany

Pracovních nabídek máme mnoho. Doporučte Školství.cz ostatním, kteří hledají práci nebo brigádu.

Nahlásit

Přihlaste se na web, znovu se spojte se svými spolužáky a obnovte dávná přátelství. Sdílejte zážitky a fotografie, pište články, diskutujte a plánujte společné akce. Posílejte si zprávy a zůstaňte ve spojení. Přečtěte si, jak to funguje.

Pojďte začít právě teď

Projekt Moji Spolužáci

Chcete pracovat blízko svého domova a bez dojíždění? Jednoduše jednou klikněte a ihned se vám zobrazí aktuální volná místa z blízkého okolí.

Nabídka práce a volných míst v okolí

Rychle najít práci v okolí

Staňte se fanoušky spolužáků.

Školství.cz si prohlíží 1184 uživatelů