Školství.cz a SpolužáciŠkolství.cz

Chcete pracovat blízko svého domova? Jednoduše jednou klikněte a ihned se vám zobrazí aktuální volná místa z blízkého okolí.

Rychle najít práci v okolí

Město Kroměříž - Kroměříž

Pracovní pozice Vedoucí oddělení územního plánování

Místo výkonu práce Velké náměstí 115 / 1
76701 Kroměříž
Okres: Kroměříž
Požadovaný stupeň vzdělání VŠ magisterské
Mzda 22 980
Počet volných míst 1
Doba trvání / zahájení práce Od 03. 05. 2021
Co říká Město Kroměříž o pozici pracoviště Městského úřadu Kroměříž - Vykonávaná agenda: Koordinace výkonu úřadu územního plánování - Platová třída: 11, Pracovní poměr: doba neurčitá, předpokládaný nástup dohodou - Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - předpoklady podle § 4 zákona o úřednících, předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky - Další požadavky pro vznik pracovního poměru: vysokoškolské vzdělání a praxe splňující kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost podle § 24, příp. § 195, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, znalost právních předpisů týkajících se dané agendy, zejména: zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona o úřednících, velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, zodpovědnost, pečlivost, spolehlivost, schopnost rychlé orientace v nové problematice, časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič - Výhodou: praxe ve veřejné správě, praxe na vedoucím pracovním místě, zvláštní odborná způsobilost v územním plánování znalost práce v programech VITA a GEOVAP - Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis - K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona o úřednících a zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971), originál nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení dle § 4 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971). - Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 30. dubna 2021 na adresu: Město Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku s výše uvedenými dokumenty, prosím, označte: „VŘ vedoucí ÚP – NEOTVÍRAT“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.
Směnnost Jednosměnný provoz
Adresa pro kontakt Město Kroměříž
Velké náměstí 115 / 1
76701 Kroměříž
Kontaktní osoba Mgr. Bc. Radka Gabrielová
Kontaktní telefon 573 321 131
Kontaktní e-mail radka.gabrielova@mesto-kromeriz.cz

Místo výkonu práce na mapě

Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž

Pracovních nabídek máme mnoho. Doporučte Školství.cz ostatním, kteří hledají práci nebo brigádu.

Nahlásit

Přihlaste se na web, znovu se spojte se svými spolužáky a obnovte dávná přátelství. Sdílejte zážitky a fotografie, pište články, diskutujte a plánujte společné akce. Posílejte si zprávy a zůstaňte ve spojení. Přečtěte si, jak to funguje.

Pojďte začít právě teď

Projekt Moji Spolužáci

Chcete pracovat blízko svého domova a bez dojíždění? Jednoduše jednou klikněte a ihned se vám zobrazí aktuální volná místa z blízkého okolí.

Nabídka práce a volných míst v okolí

Rychle najít práci v okolí

Staňte se fanoušky spolužáků.

Školství.cz si prohlíží 1114 uživatelů