Školství.cz a SpolužáciŠkolství.cz

Chcete pracovat blízko svého domova? Jednoduše jednou klikněte a ihned se vám zobrazí aktuální volná místa z blízkého okolí.

Rychle najít práci v okolí

Město Kroměříž - Kroměříž

Pracovní pozice Vedoucí oddělení registrace živností

Místo výkonu práce Velké náměstí 115 / 1
76701 Kroměříž
Okres: Kroměříž
Požadovaný stupeň vzdělání Vyšší odborné
Mzda 21 260
Počet volných míst 1
Doba trvání / zahájení práce Od 03. 05. 2021
Co říká Město Kroměříž o pozici pracoviště Městského úřadu Kroměříž - Vykonávaná agenda: Souhrnný výkon specializovaných odborných činností na úseku registrace živností, živnostenského rejstříku, evidence zemědělských podnikatelů. - Platová třída: 10, Pracovní poměr: doba neurčitá, předpokládaný nástup dohodou - Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka - předpoklady podle § 4 zákona o úřednících, předpoklady podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky - Další požadavky pro vznik pracovního poměru: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, základní orientace v legislativě týkající se řízených oblastí, zejména v: zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, praxe ve veřejné správě min. 3 roky, velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita, vysoké pracovní nasazení, dobrá znalost práce na PC, řidičský průkaz skupiny B - výhodou: zvláštní odborná způsobilost při správě živnostenského podnikání - Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat náležitosti podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis - K přihlášce musí být připojeny doklady podle § 6 odst. 4 zákona o úřednících a zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů: strukturovaný životopis o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971), originál nebo ověřenou kopii lustračního osvědčení dle § 4 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nevztahuje se na osoby narozené po 1. prosinci 1971). - Přihlášky doplněné o požadované doklady doručte osobně nebo poštou nejpozději do 22. dubna 2021 na adresu: Město Kroměříž, oddělení personální, Mgr. Bc. Radka Gabrielová, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž. Později doručené přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Obálku s výše uvedenými dokumenty, prosím, označte: „VŘ vedoucí registrace živností – NEOTVÍRAT“. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, či nevybrat žádného z přihlášených uchazečů/uchazeček.
Směnnost Jednosměnný provoz
Adresa pro kontakt Město Kroměříž
Velké náměstí 115 / 1
76701 Kroměříž
Kontaktní osoba Mgr. Bc. Radka Gabrielová
Kontaktní telefon 573 321 131
Kontaktní e-mail radka.gabrielova@mesto-kromeriz.cz

Místo výkonu práce na mapě

Velké náměstí 115/1, 76701 Kroměříž

Pracovních nabídek máme mnoho. Doporučte Školství.cz ostatním, kteří hledají práci nebo brigádu.

Nahlásit

Přihlaste se na web, znovu se spojte se svými spolužáky a obnovte dávná přátelství. Sdílejte zážitky a fotografie, pište články, diskutujte a plánujte společné akce. Posílejte si zprávy a zůstaňte ve spojení. Přečtěte si, jak to funguje.

Pojďte začít právě teď

Projekt Moji Spolužáci

Chcete pracovat blízko svého domova a bez dojíždění? Jednoduše jednou klikněte a ihned se vám zobrazí aktuální volná místa z blízkého okolí.

Nabídka práce a volných míst v okolí

Rychle najít práci v okolí

Staňte se fanoušky spolužáků.

Školství.cz si prohlíží 1471 uživatelů