Školství.cz a SpolužáciŠkolství.cz

Chcete pracovat blízko svého domova? Jednoduše jednou klikněte a ihned se vám zobrazí aktuální volná místa z blízkého okolí.

Rychle najít práci v okolí

Obec Chrást - Chrást

Přidáno: 12. 01. 2021
Aktualizováno dnes

Pracovní pozice Administrativní pracovník - Technik údržby majetku obce

Místo výkonu práce tř. Čs. odboje 133
33003 Chrást
Okres: Plzeň-město
Požadovaný stupeň vzdělání Střední odborné (vyučen)
Mzda Od 16 980 do 24 780 Kč/měsíc

Najít práci v blízkém okolí
Výpočet čisté mzdy

Počet volných míst 1
Doba trvání / zahájení práce Od 01. 04. 2021
Co říká Obec Chrást o pozici Obecní úřad Chrást zastoupený starostou obce vyhlašuje VEŘEJNOU VÝZVU na obsazení pracovního místa Administrativní pracovník - Technik údržby majetku obce Místo výkonu práce: Obec Chrást, 330 03 Chrást. Platové zařazení: 7. platová třída, dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění a NV č. 222/2010 Sb., - katalogu prací (dle tarifní tabulky 16980-24780 podle praxe + příplatky) Předpokládaný termín nástupu: Od 1.4.2021 (případně dříve dle dohody) Pracovní poměr: Plný úvazek (40 hodin týdně) na dobu neurčitou Předpoklady uchazeče: fyzická osoba, státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk. Požadavky: - Znalost práce s PC, internetem a programy MS Office - Řidičské oprávnění pro skupinu B - Komunikační a organizační schopnosti, flexibilita, samostatnost, spolehlivost, důslednost, příjemné vystupování - Střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou Pracovní náplň: - Povolování kácení stromů rostoucích mimo les včetně správního řízení - Sledování čerpání rozpočtu na správu majetku, objednávání a zajišťování materiálu včetně evidence - Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu včetně kontroly položek a fakturovaných částek za pořízený majetek - Zajišťování revizí v obecních budovách včetně zajištění závad zjištěných při revizích - Provádění inventur, zpracování inventarizačních seznamů a ověřování souladu fyzického a účetního stavu - Plánování potřeby a vedení oprav, údržby a technických zhodnocení veškerého obecního majetku, zpracování cenových nabídek, projednávání požadavků se svým nadřízeným - Zajišťování pasportů majetku obce - Organizace provozu zasedacích sálů a místností - Správa bytů - Provádění odečtů el. enegie, vody a plynu včetně vedení evidence ve všech budovách v majetku obce a vedení knihy spotřeb Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a datum, adresa bydliště a podpis zájemce. Doklady, které zájemce připojí k přihlášce: - Stručný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních a pracovních činností dle této výzvy. - Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. - Výpis z rejstříku trestů, ne starší 90 dnů. - Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely daného výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění (O ochraně osobních údajů). - Ostatní doklady, které uchazeč pokládá za důležité pro toto řízení. Lhůta pro podání přihlášky: doručením písemné přihlášky s požadovanými doklady co nejdříve max. do 26.02.2021 do 13:00 hodin na adresu Obecní úřad Chrást, tř. Čs. odboje 133, 330 03 Chrást. Místo a způsob podání přihlášky: osobně do podatelny Obecního úřadu Chrást nebo poštou na adresu Obec Chrást, tř. Čs. odboje 133, 330 03 Chrást. V elektronické podobě lze zaslat přihlášku pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Přepokládaný nástup do pracovního poměru: 1.4.2021. Obec Chrást si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů. Tato výzva není veřejnou výzvou ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samostatných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Případné dotazy zodpoví Ladislav Bohuslav, tel. 602 187 341, starosta@obecchrast.cz. Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení v souladu s platnými právními předpisy.
Typ pracovního poměru Pracovní poměr - plný úvazek
Směnnost Jednosměnný provoz
Vhodné pro Zdravé osoby
Adresa pro kontakt Obec Chrást
tř. Čs. odboje 133
33003 Chrást
Kontaktní osoba Písemné přihlášky

Místo výkonu práce na mapě

tř. Čs. odboje 133, 33003 Chrást

Pracovních nabídek máme mnoho. Doporučte Školství.cz ostatním, kteří hledají práci nebo brigádu.

Nahlásit

Přihlaste se na web a udržujte online kontakt se spolužáky a lidmi, které znáte. Sdílejte, pište články, diskutujte ve fóru a plánujte akce. Posílejte si s ostatními zprávy a buďte ve spojení. Najděte si skvělou práci nebo brigádu.

Pojďte začít právě teď

Projekt Moji Spolužáci

Chcete pracovat blízko svého domova a bez dojíždění? Jednoduše jednou klikněte a ihned se vám zobrazí aktuální volná místa z blízkého okolí.

rychle najít práci v okolí

Rychle najít práci v okolí

Informace k provozu škol od 25. a od 30. listopadu 2020

22.11.2020 Informace k provozu škol od 25. a od 30. listopadu 2020

Novinky v provozu od středy 25. listopadu 2020

  • SŠ, konzervatoře, VOŠ: Distanční výuka, avšak nově
... Číst dál...
Informace k provozu mateřských a základních škol od 18. listopadu 2020

11.11.2020 Informace k provozu mateřských a základních škol od 18. listopadu 2020

Provoz mateřských škol

Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9...

Číst dál...

Školství.cz si prohlíží 751 uživatelů